Cir là gì và cách tính cir?

CIR LÀ GÌ VÀ CÁCH TÍNH CIR ?
Nằm trong chuỗi các video hướng dẫn về các chỉ số tài chính của nhóm ngành bank để giới thiệu thêm các khía cạnh trong bctc
Hôm nay team SFI sẽ ra video thứ 2 hướng dẫn về 1 chỉ số mới
Trong video sẽ hướng dẫn CIR là gì các cách tính để mọi người so sánh chất lượng hoạt động các bank với nhau