CKG: Cuộc chơi phát hành?

CKG: Xây dựng Kiên Giang, mọi người ai có thông tin gì về em nó không nhỉ? Thấy một mình một ngựa hôm trước, qua cũng định trần mà tt kinh quá. Không biết giá 15 này còn gì hot để vô không nhỉ?

game phát hành hả cụ chủ