CKG hàng chiến lược đoạn này. Hiện là chúa đất tại Kiên Giang

CKG tăng vốn nhanh từ 500 tỷ lên 800 tỷ kết hợp đẩy giá tạo dòng tiền lưu động xây dựng BĐS và giải phóng mặt bằng tại Phú Quốc.
Trong giai đoạn TT điều chỉnh CKG hầu như không bị ảnh hưởng nhiều. Đây là giai đoạn tích luỹ riêng mã này ,ai chưa có hàng mua thoải mái nhé

Có hàng vùng 10x đã chốt lời ăn tết

quá ổn bác. CKG ky fvojng k thua kém đấy xanh

Vẫn giữ hàng 12x. Chuẩn bị nhập thêm giá 10.

CKG 17 chốt hết ko anh em