CKG sao hôm nay nặng mông quá

Bất động sản Phú Quốc có bị làm sao k các bác, con CKG hôm nay cả san tung bừng thì e nó giảm. Ai có lý do gì k cho a em biết. thấy nó cứ sao sao ấy.

trend thì xấu rồi nó tăng cũng nhiều chờ giảm nữa mua lại, giá cp phản ánh trước tình hình làm ăn của doanh nghiệp