CKVN đang ở đâu?

, , , , , , , , ,

Xu hướng TTCKVN :

  1. Dài hạn: dowtrend

  2. Trung hạn: dowtrend

  3. Ngắn hạn : Hồi phục kỹ thuật về 1150 và vượt thì tích cực.
    Tiếp tục giảm xuống dưới 1080 thì rất xấu

CHÚ Ý : Nếu muốn bắt đáy cần yếu tố xác nhận : tức phải tạo ít nhất 2 đáy đồng thời phải có đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì mới là thời điểm tham gia mua mới CP.