CKVN thời BƠM TIỀN!

Thời bơm tiền của ckvn

VN đang và sẽ bơm tiền như Mỹ va EU đã làm hơn một năm trước; lần này bơm tiền không còn chỉ đơn thuần “ bơm qua media và tivi” như lúc trước!

Tiền lần này đang bơm và sẽ bơm trực tiếp cho dân và doanh nghiệp thông qua chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ để cứu và vực dậy nền kinh tế

Chào bạn, còn HAI không b? Tôi định cắt mua PVS or PVC.

1 Likes

Cách đây hơn 1 năm khi Mỹ Âu thật sự bơm tiền thì VN chỉ dùng “ đòn gió”

Nhưng kể từ khi bảo covid càng quyét Saigon thì thật sự chính phủ bơm tiền bằng cách phát tiền, thực phẩm & lương thực, hạ lãi suất, mua trái phiếu, giảm các thể loại thuế phí, đầu tư công …và chính sách bơm tiền sẽ tiếp tục để cứu dân và doanh nghiệp

Thời điểm này theo quan điểm của mình thì TA, FA và cả dự báo tương lai kinh doanh không còn tác dụng gì nhiều cả dù tổ chức, các nhóm và các cá nhân vẫn phân tích và vẽ chart ầm ầm…tất cả cũng chỉ đơn thuần support cho việc đầu tư của họ mà thôi !

Còn việc các cổ phiếu đua nhau up xoay vòng hết nhóm này đến nhóm khác là do TIỀN, đơn giản chỉ có thể gói gọn trong một chử “ TIỀN” mà thôi!

1 Likes

nhớ câu của Alan Phan:hãy để chúng nó chết đi…Chết cười với bố này

1 Likes

Mình không hiểu bác muốn nói gì và cũng mackeno bác bình gì nhé !

TTCKVN giờ tăng đến đâu và tăng như thế nào thì TUỲ THUỘC LƯỢNG TIỀN đổ vào thị trường thôi

Do vậy mà chứng sỹ chúng ta cứ bám sát các chính sách tài khoá, tiền tệ của chính phủ để chiến! Còn việc chọn lựa cp thì tuỳ khẩu vị mỗi người; Đơn giản vậy thôi

Múc cổ đất , khu cn ngon

1 Likes

Ngon bác

VN thì giờ bắt đầu thưc hiện chính sách giống FED đã làm hơn năm nay do covid nhưng theo mức độ, cấp đô của nền kinh tế VN

CK vẫn sóng sánh vì tiền mới bắt đầu được bơm ra