Có ai vào con TTA không ạ? Cho e biết lí do sao nó rạp sàn thế ạ

Em lỡ mua con TTA, có ai cho em thêm thông tin với ạ.