Cổ bất động sản luân chuyển

Dòng tiền thông minh đang hướng tới TDC-IJC-CSC là 3 mã BĐS chưa tăng và tích lũy đẹp đoạn vừa rồi.
Hàng nóng sẽ chốt được rồi.

3 Likes

Tdc sắp chuẩn bị chạy tít mù

thư 2 sẽ vào tdc

TDC đẹp.

Tdc tích luỹ quá đẹp rồi. Cung cạn kiệt chờ bung

Cơn điên đất và cổ đất mới chỉ đang bắt đầu. Nó sắp lan như Virut khắp cả nước, với động lực chính dẫn đến lây nhiễm dây chuyền là lượng cung tiền khủng khiếp đang bơm ra ngoài xã hội. Tiền như giấy, đất và cổ đất hấp thụ là nguyên lý. 10 năm lại có sóng thần đất và cổ đất. Cổ tốt đều vài trăm đến tiền triệu 1 cổ hết.