Cổ BDS tốt bây giờ ở VN nó giống như cổ phiếu công nghệ ở Mỹ 1995

7

Đàm Đàm có mắc sai lầm chứ - Rất nhiều, nhưng tk này có vẻ phù hợp hơn với Đàm Đàm.

DRH rất hay tiềm năng lớn.Các bạn check FA sẽ thấy

1 Likes

Hàng ngon tiền thông minh sẽ mò vào

1 Likes

TDC super ne

1 Likes

DRH quá đẹp

1 Likes

Cung tiền 10 năm tiền trong xh tăng 8-10 lần…gửi bank lãi xuất 5% thì 10 năm tài sản mới tăng hơn 60% …Mất đi chi phí cơ hội hơn 6 lần tức tiền của bạn teo đi hơn 600% (xén lông cừu)…trong khi BDS , Cổ BDS 10 năm có thể tăng 10 - 50 lần…thì tài sản gửi bank tổng mất chi phí cơ hội tăng tài sản 60 - 300 lần…Kinh người…đó là lý do kẻ không có thiên thời muôn đời ôm máng lợn.

DRH đáng để cầm dài năm 2021-2022

1 Likes