Cơ. Cấu các quĩ thi trương ra sao?

:+1::+1::+1:

2 Likes