Cơ chế đặc thù gỡ “nút thắt”, huy động tổng lực cho dự án giao thông trọng điểm

Dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã được triển khai theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư trên 47.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 45,91%, còn lại là vốn nhà đầu tư, vốn vay và các nguồn vốn huy động khác. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp khó khăn về hiệu quả tài chính và phải đối mặt với nhiều khó khăn từ chỗ khó khăn về vốn. Tỉnh Cao Bằng đã đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ một số vướng mắc và triển khai dự án theo phương thức PPP.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/co-che-dac-thu-go-nut-that-huy-dong-tong-luc-cho-du-an-giao-thong-trong-diem.htm

5 Likes