Cổ đất chuẩn bị chỉnh ! Anh em chốt lời đi ! Ăn non mua lại vẫn không muộn!

, , , ,

Chủ pít có vấn đề khi lãi đại hạ .ae cân nhắc xúc mạnh

Hô như ■■■ khác j con lít. Éo giảm mà cứ tăng

Bảo cả lò nhà m mà xúc

Hàng nhiều lắm, thằng nào thích cứ xúc đi, thoải mái mà xúc rồi ngáp cả lũ nhé

Bán sạch

1 Likes

2 thằng ngáo ngơ tụ hội là hợp ný

Chẳng bán thì sao, nhiều thằng ngu vẫn hô mua :joy:

Mấy thằng ôm dài hạn nay chắc buồn lắm :grinning:

Bán hết chưa em

ko bán để ăn bô Thiện Tuấn à

:rofl: tỉnh đòn đó e

:joy::joy:DIG thà ăn non, tham dễ mất xác lắm đấy :joy::joy::shamrock::shamrock::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman:

Ăn non còn hơn ăn bô :grinning:, ăn non mua lại giá rẻ hơn thì tội gì ko chốt

:joy::joy:cứ nghe mấy thằng xúi dại vào bắt sàn, còn sàn dài dài :joy::joy: kẹp đông lắm đây :upside_down_face::upside_down_face::shamrock::shamrock::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman:

Nhường cho các cổ đông trung thành cầm dài hạn :wink:

Nhấn sàn vài phiên, mất vài chục % rồi các em sẽ biết thế nào là lì lợm…

Đợi giảm lâu quá =.=

Ơ thế bao h sập đợi lâu thế

Bao h sập để thứ 2 bán nè

bao h sập =.= con mie m