Cổ đông BDS và HST Quyết Còi => tắt bảng điện ăn tết thôi anh em

, , , ,

Tắt bảng điện qua tết làm lại cuộc đời thôi anh em…

3 Likes

ccòn ôm ros k bác