Cổ đông lớn liên quan Phó Chủ tịch DXP bán cổ phiếu vượt số lượng đăng ký

Trong giai đoạn từ 16/10 đến 14/11/ 2023, CTCP Tratimex P & L, cổ đông lớn của CTCP Cảng Đoạn Xá ( HNX: DXP ) đã bán 4.2 triệu cổ phiếu DXP, trong đó chỉ có đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu. Tratimex P & L có liên quan đến Chủ tịch HĐQT DXP và ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT DXP. Trước giao dịch, Tratimex P & L nắm giữ gần 7.45 triệu cổ phiếu DXP, tương đương 12.43% vốn điều lệ. Với giá trung bình 12,460 đồng/ cổ phiếu, Tratimex P & L thu về hơn 52.3 tỷ đồng sau khi hoàn tất giao dịch.
DXP hoạt động chính trong lĩnh vực bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển.
Kết thúc quý 3/ 2023, DXP đạt lãi ròng 10.5 tỷ đồng, hơn cùng kỳ 29%.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/co-dong-lon-lien-quan-pho-chu-tich-dxp-ban-co-phieu-vuot-so-luong-dang-ky-739-1123412.htm