Cơ hội cho những ai lỡ tàu

Thị trường kết phiên 7/4 với tín hiệu đè trụ trong phiên và chỉ được kéo lên khi hệ thống bắt đầu đơ lệnh. Dòng midcap với câu chuyện riêng đang cho thấy 1 yếu tố ủng hộ và là điểm đến của dòng tiền hiện tại. Xu hướng của thị trường tiếp theo thế nào? Cổ phiếu còn cơ hội tăng giá và có điêm vào hợp lý? Mời ace xem qua video https://youtu.be/V2iNLEPRWN0

/-heart

1