Cơ hội cuối cùng lên tầu giá rẻ DPM DCM

Cơ hội lên tầu giá rẻ DPM DCM, tăng thuế không ảnh hưởng gì nhé chim lợn :slight_smile:Giờ không múc thì khi trần đừng đua lệnh nhé các bác

Gmd anv vcg… trần nên index giờ chỉ là trò đập trụ vớ vẩn

Giờ này Phân chỉ có thơm mùi thối thôi!Kkkk

Chim lợn càng nhiều cầu tiềm nănv càng lớn :slight_smile:

Phân thơm mùi thối của bác đây!