Cơ hội hay rủi ro.khi TT chứng khoán đã về mức quá rẻ

TT chứng khoán đang ở giai đoạn tạo cơ hội cho tất cả chúng ta, bằng cách quay về quá khứ và mua ở hiện tại rồi cuối cùng bán ra ở tương lai, chúc các nhà đầu tư đã sẵn sàng đón nhận.