Cơ hội mà rõ quá thì không còn là của mình nữa rồi!

Cơ hội rõ quá thì không còn là của mình nữa rồi :slight_smile:

1 Likes

Sóng 5 sẽ trên vùng 41.01 phải không bác, em F0, mong bác thông cảm.

1 Likes

Không có gì chính xác tuyệt đối đâu bác. Mốc đó nếu thị trường ủng hộ thì hoàn toàn có thể !

1 Likes

KBC vẫn đang trong lộ trình nhỉ :slight_smile:

1 Likes

KBC chưa vượt đỉnh nên sẽ rung lắc khi lên trên, nhưng vẫn là hàng NGONNNNNNNNN

1 Likes

hê hê, vẫn ngon như này nào :slight_smile:

1 Likes

Đã đến 41 rồi, nhanh thế :laughing: :laughing: :laughing:

1 Likes

Chưa, nhưng hy vọng thứ hai tuần sau vượt 41

Tím là hơn bác ơi!

1 Likes

Sau 41 là bao nhiêu bác nhỉ

chắc khoảng 46 :). nhưng xem mốc 41 đã

1 Likes

TÍM rồi à :slight_smile:

1 Likes