Cơ hội nào cho STB tăng trưởng mạnh bứt phá 2022

STB liệu có tăng trưởng mạnh bứt phá 2022
(1) Cuối tháng 12/2021, STB đã kí mới HĐ bancassurance với Dai-ichi Life có ước tính phí trả trước (upfront) 2.500 tỷ đồng.
❖ (2) Thị trường BĐS sôi động hỗ trợ cho việc STB thực hiện đấu giá để thu hồi vốn từ các TSĐB là BĐS.
❖ (3) 2022 kỳ vọng STB có thể hoàn thành việc tái cơ cấu toàn bộ nợ tồn động từ thời Trầm Bê của ngân hàng để có thể thực hiện
tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại trong 2022 hoặc đầu 2023.
❖ (4) Sau khi hoàn thành tái cơ cấu trong năm 2022, Sacombank dự kiến bán 32,5% vốn cổ phần VAMC đang nắm giữ. Số cổ phần mà
Sacombank muốn bán có nguồn gốc từ những khoản nợ của ông Trầm Bê chưa xử lý xong. Việc bán cổ phần phải được sự đồng ý
của Chính phủ và đại diện của số cổ phần này là Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Theo đề án tái cơ
cấu, ngân hàng phải xin ý kiến Thủ tướng mới có thể thực hiện phương án đấu giá số cổ phần này. Hiện tại việc mở mới ngân
hàng là rất khó, và STB hiện là ngân hàng TMCP lớn nhất mà chưa có ‘chủ’, nên việc đấu giá lô cổ phần VAMC nắm giữ có thể mở
đường cho ông chủ mới tại STB.
❖ (5) Định giá STB hiện ở mức 1.67 P/B.
❖ (6) Vùng mua 28 - 32k/cp. Giá mục tiêu 35 - 40k/cp năm 2022.
Tham gia room trao đổi thảo luận : https://bitly.com.vn/2h5yiz

2 Likes

STB sẽ là ngân hàng tiếp theo mạnh như TPB

1 Likes

bác có chơi bank nào khác nữa ko

Đánh all in STB

thế là tết ấm rồi :rofl: