Cơ hội nhặt hàng

Thị trường đạp trụ mạnh cùng việc margin đăng căng tạo hiệu ứng bán tháo bất chấp. Cơ hội nhặt hàng có F.A tốt, tiềm năng tăng trưởng và có nền tảng T.A tốt nào.

1 Likes