Có làm cho ra lẽ_ Hay chỉ giơ cao đánh khẽ

Các cổ rác từ 2014-2020 nằm trong VN30 là những cổ nào vậy các đồng đạo, mình biết được R.S T.H

“Chia sẻ về quyết định thanh tra hành chính với HoSE, Bộ trưởng Tài chính cho biết Bộ đã có chủ trương và giao cho Chánh thanh tra Bộ căn cứ vào tình hình dịch bệnh, khi điều kiện cho phép sẽ tiến hành thanh tra.”

Hic! Vậy là phải chờ đến khi điều kiện cho phép mới tiến hành thanh tra???

Nghe câu điều kiện cho phép thấy quá xá hài :joy: