Có lo nhà đầu tư nước ngoài kiện khi áp thuế tối thiểu toàn cầu?

Đại biểu Quốc hội lo lắng về khả năng doanh nghiệp khởi kiện khi Việt Nam áp thuế tối thiểu toàn cầu, nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng việc dẫn đến khiếu kiện là rất ít khả năng. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy chỉ ra theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có thể khiếu kiện để tiếp tục được hưởng ưu đãi và nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại nước mẹ. Bà Thúy đề nghị nghị quyết cần quy định chi tiết theo hướng giảm khả năng khiếu kiện của doanh nghiệp chịu thuế, đồng thời xác định nguyên tắc giải quyết khi khiếu kiện xảy ra, đảm bảo Nhà nước không bị thiệt hại. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đặt câu hỏi về việc giải quyết tranh chấp, ông cho rằng giải quyết tranh chấp là theo luật Việt Nam hay luật quốc tế, thẩm quyền chuyên biệt tòa án Việt Nam hay tòa án quốc tế.

Thông tin chi tiết: https://www.nguoiduatin.vn/co-lo-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-kien-khi-ap-thue-toi-thieu-toan-cau-a636834.html