Có một doanh nghiệp sản xuất thu 300 tỷ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HOSE: HHP) vừa mới thông qua kết quả chào bán 30 triệu cp riêng lẻ.

Cụ thể, HHP đã chào bán 30 triệu cổ phiếu phổ thông với giá chào bán là 10,000 đồng/cp trong thời gian 06/02 - 27/02 và đã phân phối hết, thu về 300 tỷ đồng. Sau giao dịch, vốn điều lệ công ty tăng từ 320 tỷ đồng lên 630 tỷ đồng.

Theo phương án chào bán, nguồn tiền thu được dự kiến dùng để thanh thoán chi phí cho dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà (250 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (50 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HHP có chiều hướng tăng từ đầu năm 2023, nhưng vẫn thấp hơn so với giá chào bán trên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/03, giá cổ phiếu HHP ở mức 8,400 đồng/cp, tăng 5% so với đầu năm.

1 Likes