Có nên đầu tư vào LTG?

Doanh thu thuần quý 4/2020 đạt 3,534 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ nhờ doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tăng 65% (ước đạt 2,028 tỷ đồng) khi nhu cầu vật tư nông nghiệp phục hồi, đồng thời doanh thu mảng gạo cũng tăng 174%, lên 1,203 tỷ đồng nhờ tăng cường bán hàng cho các công ty xuất khẩu. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 20.1% và lợi nhuận gộp đạt 712 tỷ đồng (tăng 86%).
Cả năm 2020, doanh thu LTG giảm 9.7% so với năm trước, còn 7,506 tỷ đồng do những ảnh hưởng của thời tiết và dịch Covid-19 lên ngành vật tư nông nghiệp trong nửa đầu 2020. Biên LNG tăng từ 20.5% lên 22.1% và lợi nhuận gộp đạt 1,660 tỷ đồng (giảm 2.4%). Vốn lưu động được quản lý tốt hơn giúp giảm lãi vay 45%, còn 90 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng cũng được tiết giảm giúp lợi nhuận sau thuế tăng 10.3%, lên 369 tỷ đồng.
Diễn biến thời tiết thuận lợi, cùng với chiến lược đẩy mạnh bán hàng qua kênh dịch vụ nông nghiệp đã giúp hoạt động kinh doanh của LTG khởi sắc từ quý 4/2020.
Tổng doanh thu của LTG trong năm 2021 được dự báo tăng hơn 11% so với năm 2020, lên 8,352 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp dự báo sẽ tăng nhẹ so với năm 2020. Biên lợi nhuận ròng ước tính cải thiện thêm khoảng 21 điểm cơ bản, giúp lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 16%, lên 425 tỷ đồng.
Với tình hình covid được đẩy lùi, kinh tế phát triển trở lại thì ngành sản xuất, lương thực thực phẩm là ngành trọng yếu cần được phát triển mạnh mẽ.
image

1 Likes

Con này chẳng ra làm sao cả