Có nên gửi tiết kiệm ngân hàng với 50 triệu đồng?

Gửi tiết kiệm ngân hàng là hình thức đầu tư, khách hàng gửi tiền vào ngân hàng với mục đích tiết kiệm để dành trong một khoảng thời gian nhất định và nhận được khoản lãi cùng số tiền gốc. Lãi suất tiết kiệm hàng tháng phụ thuộc vào từng ngân hàng, với lãi suất phụ thuộc vào từng ngân hàng. Gửi tiết kiệm ngân hàng cũng có tính ổn định và minh bạch, giúp khách hàng kiểm soát nguồn tiền và tránh các rủi ro bất ngờ. Nếu có 50 triệu đồng và chưa cần dùng đến, khách hàng có thể cân nhắc gửi tiết kiệm ngân hàng để tránh các rủi ro không mong muốn.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/co-nen-gui-tiet-kiem-ngan-hang-voi-50-trieu-dong-188240211092115362.chn

8 Likes