Có những khoảng trống không bao giờ được lấp đầy


Case VND: Trước đó là 1 quá trình tăng giá tương đối mạnh của VND, sau đó đã tạo mẫu hình và xây nền lại (mẫu hình Cốc Tay Cầm) mặc dù phần tay cầm khá lỏng lẻo nhưng vẫn có sự siết nền và rũ bỏ, với khối lượng cạn dần. Do đó chỉ cần 1 nỗ lực nhỏ giá đã có thể break out khỏi xu hướng sideway trước đó. Với Gap break out như vậy thì việc VND lấp lại GAP vùng 32-33 là rất khó, nên ac không thể chờ về vùng này mới giải ngân được. Mà nên giải ngân rải dần về nếu nó có giảm về quanh 33 để test lại GAP. Ngoài ra, nếu add các đường MA20-50-200 thì các đường MA đang hội tụ dần lại và thường khi các đường MA hội tụ lại thì giá sẽ có sự phản ứng mạnh tùy theo xu hướng của cp đó, tức hiện tại nó đang xu hướng tăng thì giá của nó sẽ tăng mạnh. Việc hôm nay mở Gap và quay về test lại nó cũng không có gì quá lạ, chúng ta view VND theo khung tuần, khả năng những phiên tới nó sẽ sideway vùng 33-36 này 1 thời gian rồi mới tiếp tục xu hướng tăng sau đó.

Hôm 6/4, sau khi kết phiên rất nhiều Broker cho rằng VND xấu và cho Khách hàng bán đi. Những cá nhân ấy đều cho rằng cần phải lấp GAP. Nhưng thực tế lại chẳng hiểu rõ về bản chất của GAP cho nên đã đánh mất 1 siêu phẩm sắp tới.

Tham gia nhóm Cộng đồng cùng trao đổi chia sẻ về Chứng khoán: Nhóm: HGB Stock Cơ Sở 4