Cổ phiếu bất bại với Dịch bệnh, Vỡ đất, hay Suy thoái kinh tế

Các bác cho em hỏi Ngành nước hiện tại cổ nào ngon???

3 Likes

Dạo này có ai đang gom con Cấp nước Nhơn Trạch và Cấp nước Đồng Nai. Quan sát giao dịch thấy gom rất khéo

2 Likes

nhóm BĐS chắc hưởng lợi rùi

1 Likes

Tôi thấy DNW còn có thanh khoản chứ TNW làm gì có thanh khoản mà gom hả bác?

ôm hàng BĐS là ngon bác ơi

1 Likes

Xem

1 Likes

NTW là ngon nhất. Nhơn Trạch nằm sát với Sài Gòn

1 Likes

NTW và DNW, LKW đều ngon