Cổ phiếu BSI tăng 40% từ đầu tháng 11, Chứng khoán BIDV sắp bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

,

CTCP Chứng khoán BIDV - BSC ( Mã BSI - HOSE ) thông báo kế hoạch bán toàn bộ 505.600 cổ phiếu quỹ nhằm tăng vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Giá bán không thấp hơn 24.391 đồng/ cp. Cổ phiếu BSI kết phiên 21/11 tăng 2,8% lên mức 46.050 đồng/ cp - tăng gần 40% kể từ đầu tháng 11. BSC ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 52% so với cùng kỳ, đạt 386 tỷ đồng nhà việc tất cả các mũi kinh doanh chính đều ghi nhận tăng trưởng. Sau trừ thuế phí, công ty báo lợi nhuận sau thuế gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước, đạt 123 tỷ. Lũy kế 9 tháng, Chứng khoán BIDV đạt 990 tỷ đồng doanh thu - tăng 18% YoY; lợi nhuận trước thuế ở mức 428 tỷ - gấp hơn 3 lần và đạt 76% kế hoạch năm; lãi sau thuế 344 tỷ - tăng 258% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/co-phieu-bsi-tang-40-tu-dau-thang-11-chung-khoan-bidv-sap-ban-toan-bo-co-phieu-quy-211937.html