Cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/6

Quan điểm đầu tư dành cho cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim là: Sản lượng tiêu thụ năm 2022 tăng nhờ nhờ tăng công suất +20% và hạn ngạch xuất khẩu tại thị trường EU được tăng thêm sau lệnh cấm nhập khẩu thép từ Nga.

Bên cạnh đó, định giá NKG hấp dẫn so với doanh nghiệp cùng ngành và so với những cải thiện trong hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

So với báo cáo trước, chúng tôi điều chỉnh giảm doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của NKG năm 2022 lần lượt về mức 31.653 tỷ đồng (tăng 12,3% so với năm trước) và 2.026 tỷ đồng (giảm 8,9%), EPS FW (pha loãng) = 7.697 đồng/CP.

Trong xu thế điều chỉnh của tt vẫn có 1 số mã có điểm vào hợp lý.các cụ cùng góp ý nhé