Cổ phiếu Cảng biển: Kỳ vọng gì từ việc tăng khung giá cước dịch vụ

, , ,

Sau một thời gian dài chờ đợi, Bộ Giao Thông Vận Tải đã phê duyệt đề xuất tăng Giá cước dịch vụ cảng biển tại thông tư số 39/2023, quy định về khung giá cước mới sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 2.2024.

Vậy việc tăng khung giá cước này có ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp cảng biển trong năm tới, và ngoài việc tăng khung giá cước dịch vụ cảng biển, thì cổ phiếu của các doanh nghiệp cảng biển còn yếu tố nào khác để kỳ vọng trong năm 2024. Trong đó, cổ phiếu nào sẽ là câu chuyện đầu tư đáng quan tâm:

Mời các anh chị đến với bài đánh giá sau đây của O2F: