Cổ phiếu đầu tiên 'họ FLC' có khả năng trở lại sàn chứng khoán, hàng vạn cổ đông sắp được giao dịch

,

Chứng khoán BOS là doanh nghiệp đầu tiên trong hệ sinh thái FLC khắc phục vi phạm về công bố thông tin. Các công ty còn lại chưa thể khắc phục là CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Xây dựng FLC Faros, CTCP Nông dược HAI, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC ( mã: GAB ), CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS. Nhà đầu tư kỳ vọng Chứng khoán BOS có thể khắc phục những vi phạm về công bố thông tin và cổ phiếu ART trở lại sàn chứng khoán. Chứng khoán BOS có tổng cộng 12.522 cổ đông, trong đó bà La Thị Mỹ Phượng là cổ đông lớn duy nhất nắm giữ hơn 5,83 triệu cổ phiếu. Hơn 96,9 triệu cổ phiếu ART đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hủy niêm yết bắt buộc do công ty chứng khoán này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/co-phieu-dau-tien-ho-flc-co-kha-nang-tro-lai-san-chung-khoan-hang-van-co-dong-sap-duoc-giao-dich-20231120153023795.htm