Cổ phiếu HNG thì sao?

HNG xuống sâu nhiều phiên liên tiếp, liệu em này có khả quan?

đầu tư thôi @@