Cổ phiếu hut, m&a và hoa hậu | thanh huy stock

, , , , , ,

Nhiều nhà đầu tư thích bỏ tiền vào những cổ phiếu đầu cơ như HUT. Lãi thì rất nhiều nhưng lỗ cũng nhanh. Nhà đầu tư truyền tai nhau về cô hoa hậu PR cho cổ phiếu HUT hay HUT vừa M&A thành công SVC. Vậy cổ phiếu HUT có gì đáng để đầu tư không?image