Cổ phiếu ITA vẫn trong diện cảnh báo, Tân Tạo tố HOSE "cố tình phá hoại công ty"

Cổ phiếu ITA của Tân Tạo đã trải qua 117 tháng không trở lại mệnh giá, với thanh khoản giảm mạnh từ 20 - 40 triệu cổ phiếu/ phiên về còn dưới 10 triệu cổ phiếu/ phiên. Ngày 26/9/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã ra quyết định đưa hơn 938 triệu cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ra khỏi diện kiểm soát sau khi công ty báo lãi sau thuế bán niên 2023 công ty mẹ là số dương ( 35,9 tỷ đồng ); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6 là 402 tỷ. Tuy nhiên, cổ phiếu ITA vẫn tiếp tục được HOSE theo dõi ở diện cảnh báo do Tập đoàn Tân Tạo đã vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm ( Dương lịch ). Cổ phiếu ITA tăng 1,5% lên mức 6.020 đồng/ cp ( phiên tăng thứ 3 liên tiếp ). Tính từ mức thấp điểm phiên 1/11, cổ phiếu nhà Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến đã tăng gần 30%.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/co-phieu-ita-van-trong-dien-canh-bao-tan-tao-to-hose-co-tinh-pha-hoai-cong-ty-211737.html