Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 20/11: TCB, SAB và DPM

, ,

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank, HoSE: TCB ) là một trong những ngân hàng duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu của mình, mặc dù giá mục tiêu giảm xuống 34.500 đồng/ cổ phiếu.
Trong quý III/ 2023, số dư trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng 21% so với quý trước ( hoặc 8,5 nghìn tỷ đồng ). Dư nợ cho vay đối với ngành bất động sản vẫn trên đà tăng 6,7% so với quý trước ( hoặc 14 nghìn tỷ đồng ). SSI không cho rằng việc tăng số dư trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng là một điểm tích cực. Tuy nhiên, trong quý IV/ 2023, tăng trưởng lợi nhuận của TCB được kỳ vọng đạt 5,8 nghìn tỷ đồng. Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ( HoSE: SAB ) công bố doanh thu thuần và lợi nhuận ròng thấp hơn dự kiến trong quý III/ 2023.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/co-phieu-khuyen-nghi-hom-nay-2011-tcb-sab-va-dpm-20180504224291771.htm