Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 21/11: QNS, NT2 và PLX

, ,

Công ty chứng khoán Vietcap duy trì giá mục tiêu cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ( HoSE: PLX ) ở mức 37.800 đồng/ cổ phiếu nhưng nâng mức khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan do giá cổ phiếu đã giảm 15% so với mức đỉnh vào đầu tháng 8/ 2023. Doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ( UPCoM: QNS ) đạt 8,8 nghìn tỷ đồng ( tăng 24% so với cùng kỳ ) và LNTT đạt 1,9 nghìn tỷ đồng ( tăng 72% so với cùng kỳ ), hoàn thành lần lượt 87% và 78% dự báo năm 2023 của Công ty chứng khoán SSI. Dự báo doanh thu thuần và LNST của QNS trong năm 2023 và 2024 đạt 11 nghìn tỷ đồng ( tăng 10% so với cùng kỳ ) và 2,1 nghìn tỷ đồng ( tăng 8% so với cùng kỳ ).

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/co-phieu-khuyen-nghi-hom-nay-2111-qns-nt2-va-plx-20180504224291808.htm