Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 22/11: PLX, SCS và KDH

, ,

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ( HoSE: PLX ) đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1,18 nghìn tỷ đồng trong quý III/ 2023, tăng 277% so với cùng kỳ và 14,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, LNTT đạt 3,08 nghìn tỷ đồng, tăng 402% so với cùng kỳ, hoàn thành 95% kế hoạch cả năm của công ty. Sản lượng tiêu thụ xăng dầu của PLX được duy trì tốt ở mức 2,6 triệu m3, tăng 3,2% so với cùng kỳ, trong đó kênh bán lẻ đạt 1,7 triệu m3 ( tăng 4,9% so với cùng kỳ ). Lợi nhuận từ mảng xăng dầu đi ngang so với quý trước ở mức 483 tỷ đồng, nhưng đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ 199 tỷ đồng trong quý III/ 2022.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/co-phieu-khuyen-nghi-hom-nay-2211-plx-scs-va-kdh-20180504224291900.htm