Cổ phiếu KSA

Xin hỏi có ai có thông tin gì về cổ phiếu KSA không nhỉ? Thanks

Bác còn cầm sao mà lại hỏi ksa

Còn ôm vài chục do lúc đó kg vào nên không biết thông tin nó bị huỷ niêm yết!

ATB công ty con của Sở GTVT Bắc Kan. Chuyển xây dựng công trình ht1. Giá tí hon

Hey.ko hi vọng đâu bác.ktb ksa ptk mtm.

Tìm con Hình. Nó mới đi bóc lịch chưa về