Cổ phiếu LN khủng quý 1 giá chưa tăng ae nghiên cứu

VTJ tiềm năng đó . dn có nhiều kế hoạch cho năm 2021 . penny chạy hết rồi . mua giũ giá hợp lý
penny lỗ còn tăng gấp 2 .VTJ lãi khủng quý 1 eps hơm 400d giá 4 mà giá chưa tăng vẫn 4k
cổ phiếu tiềm năng giá chưa lên kqkd gấp mấy lần cùng kỳ PPH PMB PSE MEL DC2 canh mua đẹp PPH giá 25 EPS 4 quý 4.5k ln quý 1 eps gần 2k là cp tăng truong liên tục, PMB giá phân bón vẫn tăng mạnh 2021 ngành phân bón triển vọng rất tốt PMB lãi gấp 10 lần cùng kỳ eps quý 1 gần 1k giá đang có 9 .MEL giá cp thép tăng mạnh nhưng MEL chưa tăng nhiều .tồn kho 402 tỷ sản phẩm thép . ln tăng 41 lần so với cùng kỳ . DC2 eps gần 5k giá 15 lãi quý 1 gần 1.5k mọi người có thể xem xét giá cp khó xuống nữa cho dù vn xấu @All

HID …LNST hơn 70 tỉ…Ct 2019 = 19%…