Cổ phiếu một công ty tài chính tăng giá gấp rưỡi từ đầu tháng 11 đến nay

Cổ phiếu EVF của EVN Finance là mã tăng giá mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng, đóng cửa ở giá 16.200 đồng/ cp với mức tăng kịch biên độ + 6,93%. Thị giá EVF đã tiến sát đỉnh lịch sử đạt được vào cuối năm 2021.
Tuy nhiên, cổ phiếu EVF lại "ế" trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. EVN Finance đã kết thúc đợt chào bán 351,06 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 11.000 đồng, nhưng tổng số cổ phiếu cổ đông đã thực hiện quyền mua chỉ đạt hơn 124,3 triệu đơn vị, tức còn "ế" đến hơn 226,6 triệu cổ phiếu. EVN Finance là công ty tài chính duy nhất niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE và lợi nhuận trước thuế quý 3/ 2023 đạt 143 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/co-phieu-mot-cong-ty-tai-chinh-tang-gia-gap-ruoi-tu-dau-thang-11-den-nay-188231120184418237.chn