Cổ phiếu Ngân hàng và chứng khoán giá đã ảo chưa

Nhóm ngân hàng và chứng khoán giá đã hơi vượt so với giá trị thực rồi

Sẽ chỉnh 1 nhịp xong lên tiếp…nhưng mọi thứ sẽ kết thúc trước quý 1/2021

1 Likes

Thị trường đang chuẩn bị cho kết thúc sóng 3 lớn ( ~ 1.200-1.230). Cần nhịp chỉnh sóng 4 cận tết nguyên đán về khoảng 1.050… Mới vào sóng 5 lớn lên 1.300-1.400 cho nửa cuối Quý 2