Cổ phiếu ngành nhựa có khởi sắc

CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) Khuyến nghị đối với cổ phiếu nhóm tập đoàn An Phát (HII, AAA, NHH, APH) ngày 01/09/2020 như sau

Khuyến nghị mua cổ phiếu APH với giá mục tiêu 65.200 đồng

APH trong năm 2020 dựa trên cơ sở sản lượng mảng bao bì tiếp tục tăng, doanh thu BĐS ghi nhận vào cuối năm và mảng nhựa kỹ thuật tăng sản lượng bù đắp các đơn hàng gián đoạn đầu năm. Từ năm 2021, triển vọng tích cực từ nhu cầu sản phẩm tự hủy sinh học và dự án PBAT sẽ thúc đẩy lợi nhuận mảng bao bì, mảng BĐS KCN tiếp tục với dự án BĐS KCN An Bình Quốc Tuấn và mảng nhựa kỹ thuật tăng trưởng nhờ vào nhu cầu linh kiện nhựa từ các hãng điện, điện tử. Do đó, năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu APH đạt 11.138 tỷ đồng (+17,1% yoy), LNST đạt 468 tỷ đồng (-34,3%) và năm 2021 doanh thu và LNST lần lượt đạt 14.262 tỷ đồng, 759 tỳ đồng tương đương tăng 28% và 62,2% so với dự phóng 2020.

Ps khuyến nghị tháng 9,giờ tháng 11,liệu giá dầu giảm có giúp Aph bật lên không ?

1 Likes

Đang hóng