Cổ phiếu ngành than

Đã có nhiều pic nói về cổ phiếu ngành than rồi. Sau một đợt tăng sốc thì cp than đã điều chỉnh tầm 15% rồi các bác. Đầu tuần dự tính vào vòng 2 TVD THT TC6. Các bác thấy ổn ko à?

Đánh lên 3_4 lần để kỳ vọng BC KQKD quý 3 này… Nào, 1 tháng nữa ra tin, giờ mua hay bán… Cân não đi!!