Cổ phiếu phân kì - chìa khóa chiến thắng tt ở thời điểm hiện tại

, ,

1. Khái niệm và ví dụ về cổ phiếu Phân kì:

  • Phân kì thể hiện sự “ngược chiều” của 2 đối tượng so sánh, thường nói về chuyển động giá so với chỉ báo. Nhưng trong bài viết hôm nay sẽ nói về các cổ phiếu phân kì với TT chung.
  • Trong giai đoạn điều chỉnh vừa r của TT, những cổ phiếu nào có vận động “k giảm cùng TT” - có thể là đi ngang, vận động trong biên hoặc nếu mạnh thì có thể tăng khi TT giảm. Ví dụ như các cổ phiếu DCM, CSV, TNG, VGT, HAX,…
  • Kết qua khi TT có yếu tố cân bằng trở lại và tạo đáy đi lên thì các cổ phiếu này là những cổ phiếu có sức tăng nổi bật nhất, mạnh nhất trên toàn bộ TT.

2. Tại sao các cổ phiếu Phân kì lại mạnh như vậy?

  • Trong bối cảnh TT sideway up trong trung hạn và sideway trong ngắn hạn thì yếu tố phân hóa xảy ra cực mạnh. Có những dòng khỏe thì sẽ tiếp tục khỏe, nhưng dòng yếu thì sẽ tiếp tục yếu. Và các cổ phiếu kì là các cổ phiếu khỏe như vậy, việc cổ phiếu k giảm theo TT cho thấy dòng tiền đỡ tốt cho cổ phiếu và đằng sau đó là câu chuyện cơ bản tốt như BCTC quý II,…

3. Có lo ngại về việc rơi bù của các cổ phiếu này Phân kì k?

  • Nđt thường lo ngại khi TT điều chỉnh hầu hết các cổ phiếu đều sẽ điều chỉnh, nhiều cổ phiếu nhịp đầu chưa giảm thì về sau cũng sẽ giảm theo. Tuy nhiên, như ở trên đã xác định bối cảnh của TT là sideway up ở trung hạn và sideway trong ngắn hạn nên việc điều chỉnh của TT sẽ là ngắn hạn (chứ k phải như downtrend 2022, hiện tượng rơi bù xảy ra rất nhiều).

**
**

5 Likes