Cổ phiếu POM sẽ bị hủy niêm yết vì chậm nộp báo cáo kiểm toán 3 lần liên tiếp

Cổ phiếu POM sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm quy định về việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán.

Cổ phiếu POM sẽ bị hủy niêm yết vì chậm nộp báo cáo kiểm toán 3 lần liên tiếp

Cổ phiếu POM sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm quy định về việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán.

Mới đây, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa ra thông báo hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu POM sau khi nhắc nhở việc hãng thép này chậm nộp báo cáo kiểm toán kiểm toán năm 2023 trong ngày 02/04.

Theo HOSE, đây đã là lần chậm nộp thứ 3 của Pomina và do đó rơi vào trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo điểm i khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Sở cho biết sẽ thông báo về việc thực hiện hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina theo quy định nêu trên.

Trước đó, Pomina gửi đơn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đến ngày 15/05/2024. Lý giải về lý do chậm nộp BCTC kiểm toán, Pomina cho biết đang tích cực làm việc với đối tác đầu tư cho phương án tái cấu trúc Pomina để cung cấp cho kiểm toán xem xét đánh giá khả năng giả định hoạt động liên tục cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

* Pomina xin gia hạn báo cáo kiểm toán năm 2023, có nguy cơ bị hủy niêm yết?

FILI

Vũ Hạo

https://fili.vn/2024/04/co-phieu-pom-se-bi-huy-niem-yet-vi-cham-nop-bao-cao-kiem-toan-3-lan-lien-tiep-741-1173208.htm