Cổ phiếu PVD được khuyến nghị mua vào với tiềm năng tăng giá trên 20%

Với kết quả kinh doanh tích cực ghi nhận trong quý 1/2024 cùng với triển vọng trong thời gian tới, cổ phiếu PVD của PV Drilling được khuyến nghị Mua với tiềm năng tăng giá trên 20% so với thị giá hiện tại.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling; HOSE: PVD) ghi nhận doanh thu thuần 1.755,5 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán của PV Drilling được kiểm soát tốt đã giúp lợi nhuận gộp công ty tăng tới 89% so với cùng kỳ, đạt 450 tỷ đồng. Kết quả, PV Drilling ghi nhận lợi nhuận sau thuế lên đến gần 149 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước; qua đó, hoàn thành 39% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

PV Drilling ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 gần 149 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước

Tại thời điểm cuối quý 1/2024, tổng tài sản của PV Drilling tăng 4% so với đầu năm, đạt 22.515 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 40%, lên mức 3.229 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản tiền và tương đương tiền giảm nhẹ 3,4%, còn 2.168 tỷ đồng; các khoản tiền gửi ngắn hạn cũng giảm 3%, còn hơn 1.235 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của PV Drilling tăng 7% so với hồi đầu năm 2024, đạt hơn 7.208 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay khoảng 3.493 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm nay.

Liên quan đến PV Drilling, mới đây, Công ty chứng khoán BSC đã công bố báo cáo phân tích về triển vọng của doanh nghiệp này. Theo đó, trong năm 2024, BSC kỳ vọng doanh thu thuần của PVD đạt 7.687 tỷ đồng (+32% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 841 tỷ đồng (+56% YoY), EPS FW = 1.354 đồng/cp.

Ngoài ra, BSC cũng kỳ vọng năm 2025, doanh thu thuần của PVD đạt 9.170 tỷ đồng (+19% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 984 tỷ đồng (+17% YoY), EPS FW = 1.859 đồng/cp.

Theo BSC, trong năm 2024, 5/6 giàn của PVD đều đảm bảo việc làm đến hết năm, chủ yếu tại thị trường Malaysia và Indonesia.

Cùng với đó, giá thuê giàn của PVD kỳ vọng đạt 103.200 USD/ngày (+32% YoY) từ kỳ vọng giá thuê giàn tiếp tục neo cao trong năm 2024. Đối với giá thuê giàn TAD và giàn đất liền, BSC kỳ vọng không có thay đổi nhiều.

Ngoài ra, PVD có kế hoạch đầu tư giàn khoan mới với chi phí 90 triệu USD và thời gian hoàn vốn kỳ vọng từ 3 đến 4 năm.

Diễn biến cổ phiếu PVD

Với những luận điểm trên, Chứng khoán BSC duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 38.400 đồng/cp. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay (15/5), cổ phiếu PVD đứng tại mức 31.900 đồng/cp với khối lượng giao dịch đạt trên 4,1 triệu đơn vị. Như vậy, giá mục tiêu của BSC đưa ra đang cao hơn trên 20% so vơi thị giá hiện tại.

Tuy nhiên, BSC cũng lưu ý một số rủi ro khi đầu tư như: Giá dầu biến động mạnh ảnh hưởng tới giá thuê giàn và lợi nhuận của PVD; Rủi ro tỷ giá và khả năng thanh toán của khách hàng nước ngoài.

Nguyễn Thanh

https://kinhtechungkhoan.vn/co-phieu-pvd-duoc-khuyen-nghi-mua-vao-voi-tiem-nang-tang-gia-tren-20-234923.html