Cổ phiếu SBG niêm yết sàn HOSE ngày 1/12, giá tham chiếu 15.000 đồng/cp

Công ty Tập đoàn Cơ khí công nghệ Siba đã ghi nhận doanh thu 9 tháng năm 2023 đạt 3.100 tỷ đồng và ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE là ngày 1/ 12. Siba hoạt động trong 3 mảng kinh doanh chính và có tổng số lượng nhân sự là 188 người. Quý 3/ 2023, doanh thu của Siba đạt 803 tỷ đồng và lãi sau thuế 12,9 tỷ đồng, đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu 3.092 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 14,6%. Tổng tài sản của công ty hiện đạt gần 1.180 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/co-phieu-sbg-niem-yet-san-hose-ngay-112-gia-tham-chieu-15000-dongcp-211660.html