Cổ phiếu tăng trưởng

CTR. Xây dựng công trình Viettel
:heart: Là con cưng của tập đoàn Viettel
:heart: Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm
:heart: Kế hoạch doanh thu tỉ đô 2025
:heart: Chuẩn bị chuyển sang sàn Hose tạo sóng lớn.

dự sau chuyển sàn hose giá 100,x