Cổ phiếu thép bị thất lạc giá 10 eps quý 4 trên 3k bằng kd chính kéo lên 2x ko?

sau khi giói thiêu SVT kéo từ 14 lên 18 … KC kd thép LN LÃI SIÊU ĐỘT BIẾN TỪ KD chính eps quý 4 trên 3k lãi 14 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ do giá thếp xuống . KKC nhé kéo lên 2x ko ngạc nhiên vì kqkd chính


1 Likes

30/03/2018 : Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20% LICH SU CHIA CTUC KKC .CÓ LÃI LÀ CHIA

  • 02/03/2017 : Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
  • 25/03/2015 : Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
  • 14/02/2014 : Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
  • 06/03/2013 : Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
  • 28/03/2012 : Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
  • 25/08/2011 : Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
  • 31/08/2010 : Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
1 Likes

có bạn bảo Lô đất 6 Nguyễn Trãi của ông KKC này phải tầm 500 tỷ rồi. KKC là cp thep duy nhất đạt ln khủng quý 4 eps trên 3k nhưng giá lại đang rẻ nhất mới có 11 .mới tăng so với đáy 20% lên tiềm năng KKC tăng mạnh nữa là rất cao .

1 Likes

lên mạnh

Múc mạnh thôi