Cổ phiếu thoái vốn tăng mạnh?

6 Likes
5 Likes

thoái vốn nhà nước vừa rổi có IDC và IJC ngon phết

còn con nào khác k bác

Thoái vốn xong IDC vẫn tăng ầm ầm. Giá bây giờ gấp 4 lần năm ngoái

5 Likes

Em là F0, em hiểu thoái vốn nhà nước thì tư nhân vào qly nên sẽ tốt hơn và giá cp sẽ tăng đúng ko các bác? Thế tư nhân thoái vốn thì có tốt hơn ko ạ?

Vào VOC đi là vừa